Een project wat Theijssen & de Jong B.V. ook met beide handen heeft aangepakt.

Er is begonnen met het rooien van een compleet bos. We hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook gelijk de sloot te baggeren en dit uit te rijden op het achter gelegen weiland.

Nadat de grond bouwrijp was gemaakt konden we beginnen met het opbouwen van het project.

We zijn begonnen met het plaatsen van een schoeiing, deze zorgt ervoor dat de manegebodem niet extra zal verzakken aan de slootzijde. Na het maken van het natuurlijke hekwerk, dat zorgt voor de afrastering van de manegebodem, hebben we een compleet eb en vloed systeem bodem aangelegd met de daarbij behorende geboorde put en pompinstallatie. Het aanleggen van de verhardingen, en het opknappen van achter gelegen weiland hebben wij voor onze rekening genomen.

Extra foto’s